Thông báo & Tin tức mới

Nov 12th Hướng dẫn thanh toán

Sau khi quý khách đặt hàng trên hệ thống, quý khách vui lòng thanh toán qua tài khoản dưới đây, Hệ thống sẽ kích hoạt dịch vụ cho quý khách ngay sau khi nhận thanh toán. Thời gian nhanh nhất 15 phút và không quá 1h đối với tên miền Quốc Tế và không quá 12h đối với tên miền ... Đọc thêm »